بتن گازی

بتن گازی

بتن سبک بتن گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن، حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن  معمولی ، سبک وزن تر بوده و به سه گروه -1 بتن بدون ریزدانه  ، -2 بتن با سنگدانه هاي سـبک و -3 بـتن هـوادار […]

ادامه مطلب
انرژی درساختمان

انرژی درساختمان

انرژی درساختمان | دو بحران بزرگ انرژی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن، بدون شک یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان معاصر با آن روبه روست و آینده بشریت را تهدید می کند. تمام این مسائل ما را به سمتی سوق می دهد تا از تشدید این آثار مخرب بکاهیم. در همین […]

ادامه مطلب
انرژی وساختمان

انرژی وساختمان

انرژی وساختمان | امروزه با توجه به افزایش رشد بی رویه جمعیت و همچنین شهرنشینی، توجه به مصرف انرژی علی الخصوص انرژی های تجدیدپذیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی توسعه پایدار شاخص های اصولی را جهت توسعه بیان می دارد که توجه به آنها امری ضروری است. با توجه به […]

ادامه مطلب
بتن مسلح

بتن مسلح

بتن مسلح | از میان مصالح گوناگونی از دیرباز تا امروزه جهت ساخت سازه ها استفاده شده است میتوان به چوب، سنگ، فولاد، بتن اشاره نمود. در سال های اخیر با توجه به رشد کارخانه های تولید سیمان و همچنین رشد تکنولوژی در ساخت دیگر مواد تشکیل دهنده ی بتن و نوآوری های زیادی که […]

ادامه مطلب
ملاحظات دربتن

ملاحظات دربتن

ملاحظات دربتن | قیمت های مصالح تشکیل دهنده بتن نشان می دهند که بتن ماده نسبتاً ارزانی است. با در نظر گرفتن نسبت مقاومت به وزن کمتر بتن نسبت به فولاد و اضافه نمودن هزینه های مربوط به آرماتورها و کارگر، اختلاف زیادی بین هزینه مستقیم فولاد وسازه های بتنی مسلح و پیش تنیده وجود […]

ادامه مطلب
اصول معماری سبزدرساختمان

اصول معماری سبزدرساختمان

اصول معماری سبزدرساختمان | مهمترین موضوعات مطرح شده در معماری سبز، صرفه جویی در مصرف انرژی، مسائل جهانی زیست محیطی، بهینه سازی پروسه تولید مصالح و بهره گیری از اصول معماری محلی و بومی می باشد. در معماری سبز، ساخت وساز میبایست در مناطق توسعه یافته صورت گیرد و امکان دسترسی به حمل و نقل […]

ادامه مطلب
افزایش پایایی بتن

افزایش پایایی بتن

افزودنی های معدنی: افزایش پایایی بتن | ترکیبی از خاکستر گرانوله های زمینی مفید است برای ارتقاء کاهش انبساط برای ساختار بتنی ذخیره شده در محلول های سولفات چون هیدروکسید کلسیم مصرف خواهد شد با درجه های متفاوت و منجر به کاهش گچ می شود. گزارش شده است که ترکیب بیش از 1درصد از خاکستر […]

ادامه مطلب
عمل آوری بتن

عمل آوری بتن

مزایای بتن خودعمل آوری شده: عمل آوری بتن | عمل اوری از درون بتن روشی است برای تامین اب لازم جهت ابدار کردن سیمان ، در کنار انچه که اب مخلوط بتن به تنهایی قادر به انجام ان نیست. در مخلوط های با نسبت اب به سیمان که کمتراز (0/43ریزدانه های جاذب ، جایگزین بخشی […]

ادامه مطلب
بتن سبک

بتن سبک

بتن سبک | اولین بار در زمان روم باستان در معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده شده است. به طور کلی سنگدانه های سبک به دو دسته طبیعی نظیر پومیس و مصنوعی همچون لیکا تقسیم بندی می شوند. با تولیددانه های سبک مصنوعی در اوایل قرن بیستم، نخستین […]

ادامه مطلب
بتن ساخته شده ازضایعات

بتن ساخته شده ازضایعات

بتن ساخته شده ازضایعات | با توجه به اقبال عمومی در سرتاسر جهان که درساخت سازه های بتنــی وجــود دارد، توليــد بــتن بــه يكــی از مهمتــرين پارامترهــای اثرگذار در ساخت وسازبدل است گشته.از طرفی عوامـل گونـاگون ماننـد بلايـای طبيعـی نظير زلزله، سيل و طوفان و بلايای انسانی نظير جنگ نيز به خودی خودسبب از بين […]

ادامه مطلب