سبکدانه وظرفیت مقاومتی درآن

سبکدانه وظرفیت مقاومتی درآن

سبکدانه وظرفیت مقاومتی درآن | امروزه استفاده از مصالح جديد و كارا به همراه تكنيك هاي نوين در ساخت و ساز امر اجتناب ناپذيري محسوب مي شود. بتن سبكدانه سازه اي از جمله اين مصالح كارا محسوب مي شود كه استفاده گسترده از آن در سازه هاي بتني در اروپا و آمريكا به حدود 50 […]

ادامه مطلب

زلزله شناسی

زلزله وعلل اصلی وقوع آن: زلزله لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین است که هراز چند گاهی در نواحی که بر روی بند زلزله خیز قرار دارند رخ می دهد. دلیل اصلی وقوع زلزله را میتوان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگ ها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که […]

ادامه مطلب

معماری پایدارچیست؟

معماری پایدارچیست؟ معماری پایدارچیست؟ | در یک نگاه اجمالی می توان معماری پایدار را به معنی خلق محیط پایدار انسان ساخت تعبیر کرد. اما پایداری در معماری را نمی توان یک سبک یا گرایش خاص و متعلق به زمان معاصر برشمرد زیرا در آن نگرش و رویکردی اخلاقی وجود دارد که درهر زمان و شرایطی […]

ادامه مطلب
سازه های بتنی

سازه های بتنی

سازه های بتنی سازه های بتنی | بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان انواع بناها از قبیل ساختمان پلها، ساختمان سدها، ساختمان متروها، ساختمان فرودگاه ها و ساختمان بناهای مسکونی و اداری و غیره به کار برده می شوند. و شاید به جرأت بتوان گفت که […]

ادامه مطلب
استفاده ازبتن سبک درمقاوم سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درمقاوم سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درمقاوم سازی مسکن استفاده ازبتن سبک درمقاوم سازی مسکن | ساخت مسکن باعنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی درسرزمین پهناورایران ازنظراقلیم،آب وهوا،طبیعت وزلزله خیزی و همچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی – اجتماعی واقتصادی (آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی،معماری،نوع معیشت،تولید ارزش افزوده،کاربردمصالح وروش های ساخت بومی مقوله ای […]

ادامه مطلب
بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک

بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک

بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک | کنترل نوفه(صدای ناخواسته)درفضاهای مختلف ساختمان ازعوامل مهم طراحی ازنظرتامین محیط آکوستیکی مطلوب می باشد.چنانچه بنابه نیازطرح یامحدودیت های موجودفضاهایی باشرایط آکوستیکی مختلف درمجاورت یکدیگرقرارگیرنداستفاده ازجداکننده هایی باصدابندی مناسب توصیه می گردد. مقدارصدابندی درساختمان ازنظرنقطه […]

ادامه مطلب
برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها

برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها

برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها ساخت،آماده سازی ونگهداری نمونه های بتنی برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها | گفتنی است که درساخت مخلوط هایی که درآن هاازدوده سیلیس یانانوسیلیس استفاده می شود، ابتدااین مواددریک مخلوط کن کوچکترباقابلیت سرعت هم زدن بالاوپره های مخصوص اختلاط مایعات بامقداری ارآب لازم بابه هم زدن به صورت دوغاب درآمده وقبل […]

ادامه مطلب
کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان

کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان

کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان کاربردمواد نانوساختاردرصنعت ساختمان | موادنانو به موادی گفته می شودکه حداقل یکی ازابعادآن (طول،عرض؛ضخامت)زیر100nm باشد.موادنانوساختار باتوجه به رفتارهای بارزی که ازخودنشان داده اندمورد توجه بخش صنعت ودانشگاه دردهه های اخیرقرارگرفته اند. دراین میان صنعت ساختمان باتوجه به نیازهای خودچه ازنظراستحکام،مقاومت ودوام ونیزکارایی بالاازاستفاده کنندگان مهم موادنانو ساختاربه شمارمی رود. ،مقاومت ودوام ونیزکارایی […]

ادامه مطلب
مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن سیمان: مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن |سیمان ماده ای چسبنده است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر وتشکیل دادن جسمی یکپارچه رادارامی باشد.سیمان 10الی12درصد حجم بتن راشامل می شود.سیمان ازترکیب مصالح آهکی ،سیلیس،رس واکسیدهای معدنی دردمای1400تا1500درجه سانتیگرادساخته می شود. وتشکیل […]

ادامه مطلب
بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی

بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی بتن سبک وطبقه بندی آن برمبنای مقاومتی | ازدیدگاه مقاومتی بتن های سبک درسه دسته طبقه بندی می شوند که این سه دسته عبارتندازبتن سبک غیرسازه ای ،بتن سبک سازه ای،وبتن سبک بامقاومت متوسط. بتن سبک غیرسازه ای که معمولابه عنوان جداسازهای سبک مورداستفاده قرارمیگیرددارای جرم مخصوص کمتراز800کیلوگرم […]

ادامه مطلب
  • 1
  • 2