نگرشی برساختمان های هوشمند

نگرشی برساختمان های هوشمند

نگرشی برساختمان های هوشمند | مفهوم ساختمان هوشمند معرف نوعی بده و بستان و تبادل قوی و بدون نقص اطلاعات میان بخش های مختلف ساختمان است. اصطلاح « بخش های ساختمان » همه اجزایی را که در اداره کردن ساختمان نقش ایفاء می کنند را در بر می گیرد. بخش هایی نظیر HVAC ، بخش […]

ادامه مطلب
نقش اتوکلاوهادرساختمان

نقش اتوکلاوهادرساختمان

نقش اتوکلاوهادرساختمان نقش اتوکلاوهادرساختمان | در صنعت ساختمان اتوكلاوها به عنوان مخازن تحت فشار و حجيم داراي شرايط ايمني ويژه اي خواهند بود. نقش عمل آوري دربتن هاي معمولي و سنگين به عنوان ايجاد كننده رنگ سفيد و كاهش دهندة انقباض خشك شدگي شناخته شده است. متداول ترين كاربرد اتوكلاو ينگ در صنعت بتن هاي […]

ادامه مطلب
روابط حاکم میان انسان ومسکن

روابط حاکم میان انسان ومسکن

روابط حاکم میان انسان ومسکن روابط حاکم میان انسان ومسکن | انسان بودن به معنای زیستن ،در دنیای سرشار از مکان های با اهمیت است.انسان بودن به معنای برخورداری از مکان و شناخت نسبت به این برخورداری است.به تعبیری مکان جنبه عمیق و پیچیده تجربه انسان از دنیا است. رابطه میان انسان و مکان دو […]

ادامه مطلب
تکنولوژی نانودرمصالح

تکنولوژی نانودرمصالح

تکنولوژی نانودرمصالح | در قرن21ام پاسخگویی به نیازهای انسان دچار تغییر شده است. شناخت عمیق تر طبیعت سبب شده است تا ایده های نوینی در ذهن انسان تبولر یابد بگونه ای که در مقیاس نانو به ایجاد تغییرات در مواد و مصالح بپردازد. این دانش را “فناوری نانو” نامیده اند. تغییرات در ساختار نانوبنیان مواد […]

ادامه مطلب
معماری سبزدرساختمان

معماری سبزدرساختمان

معماری سبزدرساختمان | مهمترین موضوعات مطرح شده در معماری سبز، صرفه جویی در مصرف انرژی، مسائل جهانی زیست محیطی، بهینه سازی پروسه تولید مصالح و بهره گیری از اصول معماری محلی و بومی می باشد. در معماری سبز، ساخت وساز میبایست در مناطق توسعه یافته صورت گیرد و امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی، […]

ادامه مطلب
پایداری درمصالح

پایداری درمصالح

پایداری درمصالح پایداری درمصالح | اگرچه اصطالح پایداری اصطلاحی بسیار فراگیر با کاربرد گسترده می باشد با این حال تعریف جامع و یکسانی از این واژه موجود نمی باشد. یکی از رایج ترین تعاریف مربوط به گزارش برانتدلند یا آینده ی مشترک ما که در سال 1987 میالدی مطرح شده است می باشد. در تعریف […]

ادامه مطلب
بتن هواداراتوکلاو

بتن هواداراتوکلاو

بتن هواداراتوکلاو | بتن هوادار اتوكلاو شده ( AAC) محصول دهه های ابتدايي قرن بيستم است كه دوران باروري و تكامل آن طي سه مرحلهتا ، پس از جنگ جهاني دوم و سپس تا دهة 1990 و نهايتاً تا حال حاضر با سرعت در حال طي شدن است. اين نوع بتن سبك يك مصالح ساختماني […]

ادامه مطلب
تاریخچه ساختمان های بلند

تاریخچه ساختمان های بلند

تاریخچه ساختمان های بلند | قبل از قرن نوزدهم ساختمان های بلند به صورت معابد کوه مانند مطبق، اهرام، آمفی تئاترها ، قلعه ها، تالارهای شهر مساجد، کلیساهای جامع و ازاین قبیل وجود داشتند که طراحی آن ها عموماً به انگیزه های سیاسی یا مذهبی صورت می گرفت و مصالح آنها الوارهای چوبی، سنگ، خشت […]

ادامه مطلب
مصالح خودترمیم شونده

مصالح خودترمیم شونده

بتن زیستی: مصالح خودترمیم شونده | دراین مقاله ظرفیت باکتری به عنوان یک ماده خود ترمیم شونده در بتن مورد ارزیابی قرار می گیرد. هر چند که ایده افزودن باکتری در بتن ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد ، اما منظور از بررسی آن ، ارزیابی میکروبیولوژی آن نمی باشد. باکتری ها تقریبا […]

ادامه مطلب
چالش هادرطراحی ساختمان های بلند

چالش هادرطراحی ساختمان های بلند

سرعت اجرا: چالش هادرطراحی ساختمان های بلند | یکی ازعواملی اساسی دربازدهی اقتصادی وسرمایه گذاری درپروژه های بزرگ سرعت اجرا می باشد. اکثرسازه های بلند درمراکز پررفت وآمد شهرها و درنتیجه با امکان مانوراجرایی محدود،ساخته می شوندوبنابر این برنامه ی زمان بندی دقیق برای اجراکاملاضروری است .سرعت وتوانایی ساخت سازه های بلند،به تدریج وبا توسعه […]

ادامه مطلب