چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک هبلکس

چسب بلوک هبلکس چسب بلوک هبلکس | چسب بلوک هبلکس از هدر رفتن دما از محل ملات ماسه سیمان جلوگیری می کند و به نصب قطعات درساختمان سرعت می بخشد. به منظور راحتی نصب و همچنین افزایش کیفیت سیستم های تولیدی بتن هوادار اتوکلاو شده، این ملات (چسب) بلوک هبلکس تولید می شود. این ملات […]

ادامه مطلب
ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو ساختمان وفناوری نانو | ذخیره گرمای نهان(موادباقابیلت تبدیل فاز)/تنظیم دما ساختمان وفناوری نانو | درفصل تابستان،ساختمان هایی که بافناوری سبک ساخته شده اندبسیارگرم می شوند .دراین شرایط موادباقابلیت تبدیل فازمانندپارافین که باابعادمیکرونی یانانومتری دربخش های مختلف ساختمان به کاررفته انددرهنگام روزگرماراجذب کرده وذوب می شوندوشب هنگام به دلیل کاهش دما، مجدداتغییرفازمی دندوگرمای […]

ادامه مطلب