معماری پایدارچیست؟

معماری پایدارچیست؟


معماری پایدارچیست؟ | در یک نگاه اجمالی می توان

معماری پایدار را به معنی خلق محیط پایدار انسان

ساخت تعبیر کرد. اما پایداری در معماری را

نمی توان یک سبک یا گرایش خاص و متعلق

به زمان معاصر برشمرد زیرا در آن نگرش

و رویکردی اخلاقی وجود دارد که درهر زمان

و شرایطی دارای اعتبار و اهمیت بوده و

در برقراری تعادل میان نیازها و خواسته های

انسان و شرایط دیگر ارکان نظام

زیست جهانی در حال و آینده موثر است.

“معماری پایدار” که با مفاهیم دیگری

همچون «معماری اکولوژیکی» ، «معماری سبز»

و یا «معماری زیست محیطی»مطرح است

بیانگر معماری سازگار با محیط زیست است

که برای بقاء زیست خود در زمین به آن

احتیاج داریم از آنجا که معماری وسیله ای

برای تامین آسایش انسان و کمک به بقای وی

محسوب می شود می توان گفت معماری پایدار

بازگوکننده این حقیقت است که می بایست با

بهره گیری مناسب از منابع طبیعی در دسترس

به خلق آنچه نیاز داریم بپردازیم . با رشد علم و فناوری

و توسعه فناوری های جدید همچون بکارگیری

فناوری نانو، تلاش انسان برای بکارگیری

این مواد در جهت برطرف کردن تهدیدهای

محیط زیست زندگی انسان همراه بوده است.

معماری پایدار این حقیقت را توصیف می کند

که بادسترسی به منابع طبیعی

چیزهایی را که نیاز داریم ایجاد نماییم.

روش های دستیابی به پایداری:

اجرای طرح ساختمان های هوشمند : یعنی از

طریق جهت دادن به شکل ساختمان و کنترل وجوه منفی
محیط و تبدیل آن به وجوه منفی به عواملی فایده بخش و کارآمد.

استفاده از بافت ساختمان هوشمند: یعنی

ایجاد نمایی بازتابنده که می تواند

روشنایی روز را به حداکثر
برساند، جابه جایی هوای طبیعی را

بهینه سازد و داد و ستد خورشیدی را مهار کند.

کاربرد بهینه مصالح: یعنی توجه به هزینه های

محیطی ناپیدای مصالح ساختمانی و مسایل انرژی و افزایش
عمر ساختمان ها ، بهره گیری از فن آوری

سایر صنایع و بهره گیری از افزارهای

پیشرفته و فاقد آلودگی در تولیدمحصول.

سرمایه گذاری در عرصه های فكری و معنوی : بررسی

و تحلیل رفتار ساختمان ها ، به کارگیری روش نمونه
سازی ،CFDهمکاری نزدیک با صاحب نظران و

مشاوران که منتهی به بهره گیری هوشمندانه از توده

حرارتی ، مناطق سپر ، چرخ تعادل حرارتی،

هواکش های کارآ» و نظایر آن می انجامد.

اهداف معماری پایدار:

اهداف محیطی: ایجاد کیفیت محیطی برتر ، قابلیت

کاربرد مجدد ، حذف زباله و بازمانده ، مصرف مصالح کم
دگرگون شونده ، بازیافت مصالح ، بازیافت

آب از فاضلاب ، حذف انتشار آلاینده ها.

اهداف اقتصادی: ایجاد ارزشهای برتر، تقلیل

هزینه های جاری ، تقلیل مصرف انرژی ،

ارائه راه حل های بدون نقص روش های

با سهولت تولید، راه حل های آینده نگر.

اهداف اجتماعی: امنیت ، قابلیت انطباق ،

به خدمت گرفتن کیفیت ، حذف فقر انرژیک ،

ایجاد عایق صوتی ،برنامه های منعطف، زندگی

توام با سلامت ، مراقبت های خانگی، آموزش دائمی

، تحویل در خانه ، قابلیت انطباق.

در واقع اهداف طراحی پایدار محیطی

را می توان به حداکثر رساندن آسایش

انسان به واسطه انجام : جذب نور روز، منظر
دلپذیر ، کیفیت مناسب هوا ، عایق صوتی مناسب

، کنترل مناسب دما ، کنترل دلخواه رطوبت

، مراقبت های موثر کیفیتی و
پیش بینی های لازم ایمنی ،

کنترل مناسب انسانی دانست.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.