نانو فناوري در معماری

نانو فناوري در معماری

نانو فناوري در معماری | فناوري نانو را در معماري

به 2گروه می توانیم تقسیم کنیم :
یک:معماري سپونیک که همان کاربرد هندسه و

ساختارکربنی در معماري بناهی گوناگون است .
معماري لیونیک یک چنین براي طراحی و ساخت

ساختمان هاي واضح است . که طرح و ساخت
ساختمان واضح است که طرح ها و خطوط آنها از

اشکال طبیعی الهام می گیرد . و دوم بعهده گیري
و استفاده نانو در زمینه هاي تولید و ساخت مواد و

مصالح است که می تواند در این گروه جاي داد
همچنین باید قدمت سپار زیاد زیاد معماري پونیک

را در نظر گرفتن که چیزي حدود 3میلیارد
سال که از عمر سیاره ي زمین می گذرد و در این مدت

صنعت خود را به عنوان معماري خلاق و
توانا معرفی کرده است.

سنگ دانه هاي هوشمند در بتن :
منظور از سنگ دانه هاي هوشمند کارگذاشتن سیستم هاي

میکرو الکترومکانیکی  ( MEMS) در بتن است. اما آنچه

در این زمینه به فناوري نانو مرتب می شود بهره گیري از

مواد نانو مغیاسی است که با نام نانو قباي هوشمند ساخته

می شوند است . این نانو قبارها می توان به شکل آب پاش

یا رنگ آمیزي روي بتن یا حتی به صورت

بخشی از طرح اختلاط بتن به آن اضافه کرد.

حس گره اي نانو و مواد هوشمند :


پیش از آن که به جزئیات مواد مصالح و سیستم هاي هوشمند

و کمکی که فناوري نانو در این مسیر به
آن ها کرده بپردازیم ، لازم است ابتدا پیش زمینه اي از

عبارت و تعاریف پایه اي این حوزه داشته باشیم
در این زمینه سه عبارت توصیفی وجود دارد که

عبارت اند از تعاملی – هوشیار و هوشمند
شماري از مصالح از این قابلیت برخوردارند که در

پاسخ به انرژي حرارتی و تشعشعی الکتریکی مکانیکی
ورودي از یک منبع خارجی یک یا چند ویژگی از

ویژگی هاي خود را تغییر دهد براي مثال مداد
ترموکورمیک در واکنش به افزایش دماي محیط

زنگ ظاهري خود را تغییر می دهد به این دسته از مواد،مواد هوشمند گویند.

سیستم هاي خود تغییر شونده :


از منظر معماري هدف اصلی از تمیز کردن، زدودن گرد

و خاك آلودگی و دیگر چیزهایی است که به
طور طبیعی به شیشه پنجره ها ودیگر سطوح فضا

می چشبد افزون بر اثر خود تمیز شدندگی در اغلب
محصولات شرکت هاي پیلنگتون و سپن دوبان از

اثر فتوکاتالیز براي تجزیه باکتري ،

قارچ ها و آلودگی ها نیز استفاده شده است.

براي تجزیه باکتري ، قارچ ها و آلودگی ها نیز استفاده شده است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.