معماری هوشمند

معماری هوشمند

معماری هوشمند | استفاده از سیستم های ساختمانی هوشمند

در ساختمان های امروز و پاسخ به موقع نسبت به تغییرات

در شرایط محیطی مانع از هدر رفتن انرژی و نیز موجب

دوام و افزایش عمر بیشتر در ساختمان ها می شود. ما

در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم؛

ساختمان هایی با درجات متعددی که کامال رفتار

اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از

مصالح سازگار و عملکرد تکنولوژی جدید مناسب ،

در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود

واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند.

این مهم شاخه جدیدی بنام معماری واکنشی در معماری

ساختمان های آینده را می گشاید. معماری واکنشی، نوعی

معماری است که شرایط واقعی را اندازه گیری می کند

(با استفاده از حسگرها)تا ساختمان بتواند خود را با

شرایط اطراف از نظر فرم و شکل و رنگ و مشخصات،

به طور واکنشی مطابقت دهد. از آنجایی که توجه به مفاهیم

معماری واکنشی به عنوان سبکی که نیاز عصر معاصر

است، می تواند گامی بسوی ساخت ساختمان های نوین

آینده با حفظ منابع سوخت های فسیلی و انرژی های

تجدید ناپذیر باشد در این راستا از راهبرد

تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده شده است.

ز مصالح سازگار و عملکرد تکنولوژی جدید مناسب ،

در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود

واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند.

این مهم شاخه جدیدی بنام معماری واکنشی در معماری

ساختمان های آینده را می گشاید. معماری واکنشی، نوعی

معماری است که شرایط واقعی را اندازه گیری می کند

(با استفاده از حسگرها)تا ساختمان بتواند خود را با

شرایط اطراف از نظر فرم و شکل و رنگ و مشخصات،

به طور واکنشی مطابقت دهد. از آنجایی که توجه به

مفاهیم معماری واکنشی به عنوان سبکی که نیاز عصر

معاصر است، می تواند گامی بسوی ساخت ساختمان های

نوین آینده با حفظ منابع سوخت های فسیلی و انرژی های

تجدید ناپذیر باشد در این راستا از راهبرد

تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده شده است.

واکنشی به عنوان سبکی که نیاز عصر معاصر است،

می تواند گامی بسوی ساخت ساختمان های نوین آینده

با حفظ منابع سوخت های فسیلی و انرژی های تجدید ناپذیر

باشد در این راستا از راهبرد تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده شده است.

ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها

هستیم ؛ ساختمان هایی با درجات متعددی که کاملا رفتار

اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از

مصالح سازگار و عملکرد تکنولوژی جدید مناسب ،

در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود

واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند.

این مهم شاخه جدیدی بنام معمااری واکنشی را در معماری

ساختمان های آینده را می گشاید. معماری واکنشی، نوعی

معماری است که شرایط واقعی را اندازه گیری می کند )

با استفاده از حسگرها تا ساختمان بتواند خود را با شرایط

اطراف از نظر فرم و شکل و رنگ و مشخصات، به طور

واکنشی مطابقت دهد.این رویکرد جدید در معماری براساس

پیشرفت های علمی اخیر در فن آوری مصالح،ارتباطات

راه دور، الکترونیک و اصول پایداری به وجود آمده است

.هدف معماری واکنشی این است که تکنینک های ساخت

معماری را به وسیله افزایش بازدهی ساختمان ها با سیستم های

کنترلی واکنشی تصحیح کارده و توسعه دهند و هم ناین

ساختمان هایی بسازند که شرایط مربوط به فناوری و

فرهنگ پیرامون ما را منعکس کند.معماری واکنشی

یا پاسخگو نوعی از معماری است که دارای توانایی

پاسخگویی به نیازهای کاربران است. لزومی ندارد که

این نوع معماری حتماً از نوع هوشمند باشد. مگار اینکه

پاسخ  های موردنیاز، نیازمند نوعی پردازش هوشمندانه باشند

.استفاده از متدهای معماری پاسخگو محدود به دفاتر

و یامسکن نیست، بلکه نتایج آن ممکن است منجر به طراحی

محله هوشمند و گسترش شهرستان ها گردد.از دیگر سو

مقدمه طراحی براساس الگوهای معماری واکنشی نیازمند

آن هست که حداقل معماران با برنامه ریزی و طراحی

سیستم های الکتریکی در ساختمان آشنا باشند

.استفاده از متدهای معماری پاسخگو محدود به دفاتر

و یامسکن نیست، بلکه نتایج آن ممکن است منجر

به طراحی محله هوشمند و گسترش شهرستان ها

گردد.از دیگر سو مقدمه طراحی براساس الگوهای

معماری واکنشی نیازمند آن هست که حداقل معماران با

برنامه ریزی و طراحی سیستم های الکتریکی در ساختمان آشنا باشند

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.