ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو

ساختمان وفناوری نانو | فناوری نانو یکی از تکنولوژی های

نوینی است که بشر به آن دست یافته است، در این

فناوری سعی می شود که با استفاده از مواد
مولکولی موجود در طبيعت، مشکلات مواد را مرتفع

سازد و کارایی آنها را بالا ببرد. نانوتکنولوژی یک رشته

نيست، بلکه یک رویکرد جدید است که در تمامی رشته هایی

علمی به کار برده میشود. از کاربردهای این فناوری در

صنعت ساختمان است که سعی در ایجاد موادی با کارایی

بيشتر ورفع نواقص را دارد. از کاربردهای مهم نانو در

مهندسی عمران میتوان به ساخت مواد بتنی خودمتراکم که

بر پایه عامل های پليمر در مقياس نانو،بتن با کارایی بالا،

سيستم عایق بندی نام برد و همچنين در اکثر اجزای

ساختمان مانند: نمای بيرونی، پنجره ها، دکوراسيون داخلی

و زیرساخت استفاده نمود. پتانسیل های نوآوری

فن اوری نانو در صنعت ساخت وساز،
فرصت های زیادی را جهت تقویت

رقابت در صنعت ساخت وساز
نظیر ساخت وساز سریع تر، منعطفتر، مطلوب تر، پایدارتر و
مقرون به صرف تر را فراهم كرده است تقریبا در تمامی
بخش های ساختمان شامل اسکللت، طراحی نما، سیستم های
ساختمانی و طراحی داخلی، این فن اوری كاربرد و نوآوری های
خاص خود را به همراه دارد تولید مصالح ساختمانی با مقاومت و
كارایی بیشتر با بررسی خواص مواد در مقیاس نانو باعث شده،
این تکنولوژی در این بحش نیز كاربرد فراوانی داشته باشد بتن
به عنوان مصالح برگزیده قرن در مهندسی عمران، دارای جایگاه
ویژه ای است این ماده پس از آب پرمصرف ترین مصالح مصرفی
بشر به حساب می آید. مصالح و مواد سنتی

معمولا دارای معایب و نواقصی هستند که
عمر مفید سازه را پایین می آورند اخیراً با پیشرفت های حاصل در
زمینه های مختلف فناوری نانو بسیاری از این معایب توسط نانو
ذرات فشر ده است تولید موادی باعملکرد مطلوب از
مهم ترین دلایل استفاده از فناوری نانو در صنعت می باشد هدف
نهایی از تعامل فناوری نانو و علم تولید بتن، تولید

نسل جدیدی از بتن ها با عملکرد بالا و خواص جدید چندمنظوره است.

مقرون به صرف تر را فراهم كرده است تقریبا در تمامی
بخش های ساختمان شامل اسکلت، طراحی نما، سیستم های
ساختمانی و طراحی داخلی، این فن اوری كاربرد و نوآوری های
خاص خود را به همراه دارد تولید مصالح ساختمانی با مقاومت و
كارایی بیشتر با بررسی خواص مواد در مقیاس نانو باعث شده،
این تکنولوژی در این بحش نیز كاربرد فراوانی داشته باشد بتن
به عنوان مصالح برگزیده قرن در مهندسی عمران، دارای جایگاه
ویژه ای است این ماده پس از آب پرمصرف ترین مصالح مصرفی
بشر به حساب می آید. مصالح و مواد سنتی

معمولا دارای معایب و نواقصی هستند که
عمر مفید سازه را پایین می آورند اخیراً با پیشرفت های حاصل در
زمینه های مختلف فناوری نانو بسیاری از این معایب توسط نانو
ذرات فشر ده است تولید موادی باعملکرد مطلوب از
مهم ترین دلایل استفاده از فناوری نانو در صنعت می باشد هدف
نهایی از تعامل فناوری نانو و علم تولید بتن،

تولید نسل جدیدی از بتن ها با عملترد بالا و خواص جدید چندمنظوره است.

فناوری نانو:

فناوری نانو واژهای است كلی كه به تمام فناوری های پیش رفته در
عرصه كار با مقیاس نانو اطلاق می شود معمولا منظور از مقیاس
نانو، ابعادی در حدود nm1تا nm 100می باشد 1 نانومتر
میلیاردیک متر است ) اولین جرقه فناوری نانو (البته در آن زمان
هنوز به این نام شناخته نشده ب ود) در سال1959زده شد در
این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان «فضای
زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فن اوری نانو را مطرح
ساخت وی این نظریه را ارا ئه داد كه در آینده ای نزدیک
می توان یک مولکول ها و اتم ها را به صورت مستقیم دست کاری كنیم.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.