نقش اتوکلاوهادرساختمان

نقش اتوکلاوهادرساختمان

نقش اتوکلاوهادرساختمان

نقش اتوکلاوهادرساختمان | در صنعت ساختمان اتوكلاوها به عنوان مخازن تحت

فشار و حجيم داراي شرايط ايمني ويژه اي خواهند بود.

نقش عمل آوري دربتن هاي معمولي و سنگين به عنوان

ايجاد كننده رنگ سفيد و كاهش دهندة انقباض خشك شدگي

شناخته شده است. متداول ترين كاربرد اتوكلاو ينگ در

صنعت بتن هاي سبك به عنوان يك فرايند پرهزينه از

حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است. بتن هاي

هوادار در طبقه بندي كلاسيك بتن هاي سبك با به

كارگيري مصالح با وزن معمول پودر شده و با استفاده

از عامل حباب ساز به سبكي مي رسند. اتوكلاوينگ

به عنوان يك روش كارا و صنعتي براي توليد با ظرفيت

بالا و برطرف كنندة نقص اساسي انقباض ناشي از خشك

شدن اين بتن در سراسر دنيا مورد توجه است. بخار

اشباع با فشار – 12 13بار و حجم ميانگين 100متر

مكعب براي هر اتوكلاو در يك كارخانة با ظرفيت

متوسط كه داراي حداقل 5اتوكلاو از اين نوع مي باشد

انرژي عظيمي است كه مديريت توليد، انتقال و

مصرف آن مي تواند باعث بهينه شدن كمي و كيفي

محصول توليد شده باشد. اتوكلاوينگ بهينه به معني

انجام عمل آوري در كوتاهترين زمان ممكن با بيشترين

بهره وري از انرژي بخار و كمترين آسيب فيزيكي

به محصول مي باشد. اين بهسازي مستلزم شناخت دقيق

فرايند توليد محصول و همچنين انرژي بخار به عنوان

عامل عمل آوري از يك طرف و ايجاد كنترل و

مانيتورينگ كامل در انتقال و زمانبندي بهينه در

فازهاي افزايش و كاهش فشار بخار از طرف ديگر مي باشد.

اتوكلاوينگ در صنعت ساختمان و بتن به معني

عمل آوري تحت فشار بخار High Pressure Steam Curingبيش از
يكصد سال است كه به عنوان موثرترين روش

صنعتي براي ايجاد سريع و ارزان فازهاي CSHدر

بافت قطعات بتني و سراميكي شناخته شده است.

اتوكلاوها در اين صنعت محفظه هاي بسته ايي

هستند كه در آنها عمل آوري تحت فشار بخار بر

روي قطعات بتني آماده انجام مي شود. در حوزه

بتن هاي معمولي و سنگين عمل آوري تحت فشار

بخار علاوه بر ايجاد و تكميل فازهاي بلورين CSHو

افزايش مقاومت فشاري و مدول الاستيسيته باعث پايدار

سازي رنگ در بتن هاي رنگي و همچنين درخشاني

وسفيد شدن رنگ بتن هاي معمولي و همچنين

باعث كاهش قابل توجه شرنكيج بتن مي شود.

شناخت بخارآب وکاربردآن درصنعت:

آب در فشار اتمسفريك ) 0bargدر (100°Cبه جوش مي آيد.

براي جوش آمدن آب ابتدا KJ 419انرژي گرمايي لازم

است تا 1كيلوگرم آب از 0 °Cبه 100°Cبرسد. اين

انرژي يه آنتالپي آب ) ( f hناميده مي شود. به همين

ترتيب كه انرژي گرمايي انتقالي به آب اضافه مي شود،

برخي مولكولهاي آب داراي چنان انرژ ي جنبشي

مي شوند كه قادر مي شوند از درون مايع به سطوح

بالاي آب حركت كنند. با جذب بيشتر انرژي گرمايي

در شرايط نقطة جوش، حبابهاي بخار قادر به شكافتن

سطح مايع شده و فضاي بالاي سطح آب كم كم از

مولكول هاي بخار پوشيده مي شود.)انرژي گرمايي

كه به آب 100°Cاعمال مي شود تا از حالت مايع به

بخار تغيير فاز دهد آنتالپي تبخيرناميده مي شود كه

در مورد آن در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد

( اگر فشار بخار بالاي سرآب ثابت بماند، اضافه شدن

انرژي گرمايي به آب باعث بالا رفتن دماي آب نمي شود

بلكه باعث مي شود آب به تدريج از شكل مايع

به شكل بخار اشباع ) (Saturated Steamتبديل شود.

دماي آبي كه در حال جوشيدن است با دماي بخار

اشباع در يك سيستم يكي است ولي انرژي حرارتي

در واحد وزني بخار بيشتر از آب است. در فشار

اتمسفريك دماي اشباع يعنی  دمايي كه در آن آب با

گرفتن گرماي هر چه بيشتر فقط تبخير مي شود

و دمايش بالاتر نمي رود اطلاق مي شود.پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.