بتن سبک هوادارEPS

بتن سبک هوادارEPS

بتن سبک هوادارEPS بتن سبک هوادارEPS | بتن سبک تاکنون(درایران)به شکل سنتی و بااستفاده ازدانه های سبک وزن مانندپوکه های معدنی،پوکه های صنعتی وبتن سبک گازی تولیدشده است وهرکدام ازنظرجذب رطوبت،تخریب طبیعت و…معایبی دارند.ولی درحال حاضر در دنیا نوعی بتن سبك با تزریق حباب هوا به مخلوط ماسه و سیـمان تولید مـی شود كه علاوه […]

ادامه مطلب