بتن سبک وخواص بهبودآن

بتن سبک وخواص بهبودآن

بتن سبک وخواص بهبودآن بتن سبک وخواص بهبودآن | متاکائولن یک سیلیکات آلومینیوم سفیدرنگ وآمورف( بدون شکل وحالت بلوری شکل)می باشد که به شدت باهیدراکسید کلسیم(محصول هیدراته شدن سیمان معمولی) واکنش می دهد تاترکیبی چسبنده وسیمانی شکل گیرد.مطالعات مختلفی که درمورداین افزودنی به بتن بامیزان جایگزینی 5تا20درصد وزنی سیمان استفاده شده است نشان می دهد […]

ادامه مطلب