بتن سبک وزن وکاربردآن

بتن سبک وزن وکاربردآن

بتن سبک وزن وکاربردآن بتن سبک وزن وکاربردآن | یکی ازمزایای اصل بتن معمولی وزن خودبتن است.چگالی یک بتن معمولی از2200تا2600متغیراست .این وزن گاهی سبب می شود.بتن به عنوان یک متریال غیراقتصادی استفاده می شود. وزن ویژه بتن سبک از300تا1850کیلوگرم برمترمکعب متغیراست. این امرسبب می شودکه بارمرده کاهش،سرعت ساخت وسازافزایش وهزینه های حمل ونقل وراه […]

ادامه مطلب