بتن مسلح

بتن مسلح

بتن مسلح بتن مسلح | ازمیان مصالح گوناگونی از دیرباز تا امروزه جهت ساخت سازه ها استفاده شده است میتوان به چوب، سنگ، فولاد، بتن اشاره نمود. در سال های اخیر با توجه به رشد کارخانه های تولید سیمان و همچنین رشد تکنولوژی در ساخت دیگر مواد تشکیل دهنده ی بتن و نوآوری های زیادی […]

ادامه مطلب
بتن مسلح

بتن مسلح

بتن مسلح بتن مسلح | بتن خوب تحت انواع وسیعی ازشرایط محیطی متنوع، ماده ای نسبتابادوام است.اصولادرهرسازه بتنی لازم است عملکردی که برای آن درنظرگرفته شده است تداوم یابدبه این معناکه مقاومت وبهره دهی آن درعمرمشخصی که برای آن منظورشده است حفظ گردد.عمرخدمت دهی طولانی مترادف بادوام درنظرگرفته می شود.برطبق تعریف کمیته201انستیتوی بتن آمریکا،دوام بتن […]

ادامه مطلب