بتن والیاف

بتن والیاف

بتن والیاف تاثیراندازه الیاف: بتن والیاف | در بتن های الیافی ، هزاران الیاف کوتاه بطور تصادفی در بتن در طول اختلاط پراکنده و توزیع می شوند و خواص بتن را در همه ی راستاها بهبود می بخشند. افزایش استفاده از بتن الیافی در سازه های ساختمانی به این دلیل است که تقویت بتن با […]

ادامه مطلب