معماری سبزدرساختمان

معماری سبزدرساختمان

معماری سبزدرساختمان | مهمترین موضوعات مطرح شده در معماری سبز، صرفه جویی در مصرف انرژی، مسائل جهانی زیست محیطی، بهینه سازی پروسه تولید مصالح و بهره گیری از اصول معماری محلی و بومی می باشد. در معماری سبز، ساخت وساز میبایست در مناطق توسعه یافته صورت گیرد و امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی، […]

ادامه مطلب