میکروسیلیس

میکروسیلیس

میکروسیلیس میکروسیلیس | معرفي ميكروسيليس ازجمله پوزولان هاي صنعتي مي باشد. با توجه به توسعه روزافزون استفاده ازآن در كشوربه منظور افزايش مقاومت وكاهش نفوذپذيري بتن رشدچشمگيري پيدا نموده است. ميكروسيليس محصول مصنوعي حاصل از كوره هاي قوسي الكتريكي در جريان توليد فلز سيلسيم يا آلياژهاي فروسيلسيم است. اين ماده با داشتن بيش از٨٠درصد سيليس […]

ادامه مطلب